Weekly On Sale Items

Weekly Specials Weekly Specials

BÁNH HỎI BA CÂY TRE

$3 / 2 gói.
Weekly Specials Weekly Specials

CÀ CHUA DÀI / ROMA TOMATO LARGE

$0.99/lb
Weekly Specials Weekly Specials

MAGGIE EUROPE SEASONING 27 oz

$12.99/ea
Weekly Specials Weekly Specials

NƯỚC MẮM NHĨ MEGACHEF / MEGACHEF FISH SAUCE 700ML

$5 / 2 chai
Weekly Specials Weekly Specials

MÍT TRÁI / JACKFRUIT

$0.79/lb.
Weekly Specials Weekly Specials

CẢI BẸ XANH / SHELIHON

$0.79/lb
Weekly Specials Weekly Specials

NHO XANH KHÔNG HỘT/GREEN GRAPE SEEDLESS

$1.49/lb
Weekly Specials Weekly Specials

HÀNH LÁ / GREEN ONION.

$0.69/bó.
Weekly Specials Weekly Specials

CAFE TRUNG NGUYEN / TRUNG NGUYEN COFFEE BOX VTG001

$4.49/ea