Weekly On Sale Items

Weekly Specials Weekly Specials

CỦ CẢI TRẮNG/DAIKON

$0.39/lb.
Weekly Specials Weekly Specials

CÀ CHUA DÀI / ROMA TOMATO LARGE

$0.69/lb
Weekly Specials Weekly Specials

BÚN TƯƠI TÂY ĐÔ HIỆU CON NGỖNG

$5 / 2 gói
Weekly Specials Weekly Specials

NƯỚC CỐT DỪA CHAOKOH/ CHAOKOH COCONUT MILK

$2.50 / 2 lon.
Weekly Specials Weekly Specials

XOÀI THANH CA / MANGO THANH CA.

$6.49/box.
Weekly Specials Weekly Specials

BÁNH TRÁNG BA CÂY TRE / BBTRE RICE PAPER

$1.19/ea.
Weekly Specials Weekly Specials

MĂNG HỘP AROY-D 19 oz/ AROY-D BAMBOO SHOOT.

$2 / 2 lon.
Weekly Specials Weekly Specials

XOÀI KENT / MANGO KENT.

$6.99/box.
Weekly Specials Weekly Specials

CHÔM CHÔM BOX

$20.99/box.
Weekly Specials Weekly Specials

TRÀ HOA CÚC YEO'S THÙNG 24 LON / YEO'S CAN CHRYSANTHEMUM TEA 24 CAN.

$9.99/box.
Weekly Specials Weekly Specials

BỘT NÊM DASIDA 1KG / DASIDA CHICKEN POWDER 1KG.

$6.99/ea.
Weekly Specials Weekly Specials

CHERRY VÀNG / SWEET YELLOW CHERRY.

$1.99/lb.