Weekly On Sale Items

Weekly Specials Weekly Specials

BÁNH HỎI BA CÂY TRE

$3 / 2 gói.
Weekly Specials Weekly Specials

NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC 24 oz

$3.79/chai
Weekly Specials Weekly Specials

XÌ DẦU GOLDEN MOUNTAIN 20 oz

$1.49/ea
Weekly Specials Weekly Specials

BÚN TƯƠI ĐẶC BIỆT HIỆU ÔNG GIÀ QUÊ HƯƠNG

$6 / 2 gói.
Weekly Specials Weekly Specials

CÀ TÍM/ EGGPLANT

$0.79/lb
Weekly Specials Weekly Specials

CẢI KIM CHI/ NAPA

$0.59/lb
Weekly Specials Weekly Specials

HÀNH LÁ / GREEN ONION

$1 / 4 bó.
Weekly Specials Weekly Specials

XOÀI TOMMY / TOMMY MANGO

$6.99/thùng.