We are currently hiring the following positions


Chất Hàng Đông Lạnh

Điều Kiện:

• Cần nhân viên chất hàng đông lạnhlên kệ tủ. Có khả năng giữ kho và tủ lạnh ngăn nếp. Di chuyển hàng nặng ra vào kho lạnh. Kiểm tra và nhập dữ liệu trong kho.

10/21/2018
Cashier

Điều Kiện:

• Cần cashier vui vẻ phục vụ khách hàng. Có khả năng dùng máy vi tính và khả năng giao tiếp.

10/21/2018

Recent Recipe
  • Asian Grilled Green Beans

    You’ll love the great flavor and easy preparation of Trisha Kruse’s fresh side dish. The Eagle, Idaho cook tosses bright green beans in a sweet sauce with a subtle kick..

    NOV 2017