We are currently hiring the following positions


Bán và Cắt Thịt

Điều Kiện:

• Vui vẻ phục vụ khách hàng. Ưu tiên cho người biết nói tiếng Anh, tiếng Việt, biết dùng máy cắt thịt.

02/22/2018
Người Chất Hàng

Điều Kiện:

• Ưu tiên cho người biết kiểm soát hàng tồn kho. Có kinh nghiệm quản lý nhân viên.

02/22/2018
Bán và Cắt Thịt Cho Quầy Heo Quay

Điều Kiện:

• Ưu tiên cho người biết tiếng Việt và tiếng Anh.

02/22/2018
Cashier

Điều Kiện:

• Vui vẻ phục vụ khách hàng.

02/22/2018

Recent Recipe
  • Asian Grilled Green Beans

    You’ll love the great flavor and easy preparation of Trisha Kruse’s fresh side dish. The Eagle, Idaho cook tosses bright green beans in a sweet sauce with a subtle kick..

    NOV 2017