Weekly On Sale Items

Weekly Specials Weekly Specials

SƯỜN HEO TƯƠI NHỎ / BABY PORK RIBS

$2.79/lb
Weekly Specials Weekly Specials

BÒ NẠM/ BEEF FLANK

$3.49/lb
Weekly Specials Weekly Specials

BÁNH HỎI BA CÂY TRE

$3 / 2 gói
Weekly Specials Weekly Specials

BỘT CHIÊN GIÒN VĨNH THUẬN

$1 / 2 gói
Weekly Specials Weekly Specials

CÁ MỒI MAROCK / SARDINES-MS0130

$3 / 4 lon
Weekly Specials Weekly Specials

NƯỚC DỪA CHÂU ĐỐC

$3 / 4 lon
Weekly Specials Weekly Specials

NHÃN LON ARROY-D

$4 / 2 lon
Weekly Specials Weekly Specials

NƯỚC MĂM BA CON CUA 24 OZ

$3.49/chai
Weekly Specials Weekly Specials

THỊT HEO NẠC ĐÙI / SKINLESS HAM

$1.99/lb
Weekly Specials Weekly Specials

BÚN TƯƠI TÂY ĐÔ HIỆU CON NGỖNG

$5 / 2 gói
Weekly Specials Weekly Specials

NƯỚC TƯƠNG MAGGIE EUROPE/MAGGIE EUROPE SEASONING 6.7 OZ

$6 / 2 chai
Weekly Specials Weekly Specials

MÌ HAI CUA BÌNH TÂY

$2.99/gói